Våra hav

“Vi ärver inte jorden från våra förfäder, vi lånar den av våra barn.”
Det är därför som vi ser det som vår plikt att stödja orgaisationer som jobbar med att skydda vår jord och våra hav.

Vad vi gör

Vi är stolta över att skänka 10 kr per såld produkt till två av världens ledande miljöorganisationer; Världsnaturfonden och Greenpeace, som jobbar hårt för att bevara vår blåa planet så att vi tryggt kan överlämna henne till kommande generationer.